Print

Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

Written by Ofelia Tulpan on .

A fost postat anunțul cu privire la selecția grupului țintă MEC. Vă rugăm să diseminați informația: https://www.edu.ro/anun%C8%9B-de-identificare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-grupului-%C8%9Bint%C4%83-de-speciali%C8%99ti-pentru-activit%C4%83%C8%9Bile-proiectului