REŢEAUA CENTRLOR LOGOPEDICE INTERŞCOLARE DIN JUDEŢUL GORJ

Anul școlar 2018 - 2019

 
     În tabelele de mai jos se află unităţile de învăţământ din judeţul Gorj în care funcţionează centre logopedice interşcolare:

 CENTRE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE DIN MUNICIPIUL TG-JIU

Nr.
Crt.
Unitatea de învăţământ în care funcţionează
centrul logopedic interşcolar
Niveulul de
învăţământ
Numele şi prenumele profesorului logoped din centrul logopedic interşcolar
Statutul profesorului logoped
1. Liceul Teologic Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Liceal
Mitelea Ileana Titular
2.
Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Mirea Cristina
Titular
3. Şcoala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Druțu Anca - Ionela Suplinitor
4. Şcoala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Mihai Natalia Titular
5. Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu
Primar
Gimnazial
Popescu Ofelia Titular
6. Grădiniţa cu Program Prelungit ”Mihai Eminescu” Tg-Jiu Preşcolar Dănăşel Alina - Florina Titular

CENTRE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE DIN MEDIUL URBAN DIN AFARA MUNICIPIULUI TG-JIU

Nr.
Crt.
Unitatea de învăţământ în care funcţionează
centrul logopedic interşcolar
Niveulul de
învăţământ
Numele şi prenumele profesorului logoped din centrul logopedic interşcolar
Statutul profesorului logoped
1. Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari
Gimnazial
Liceal
Dobleagă Marius - Octavian Titular
2. Liceul Tehnologic Turceni
Primar
Gimnazial
Liceal
Stoicănel Ioana Titular
3.
Şcoala Gimnazială ”George Uscătescu” Târgu Cărbuneşti
Primar
Gimnazial
Raţă Mihai Detaşat
4. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti Jiu
Primar
Gimnazial
Șendroiu Adela Suplinitor
5. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Motru
Preşcolar
Huluban Mihaela Titular

CENTRE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE DIN MEDIUL RURAL DIN JUDEŢUL GORJ

Nr.
Crt.
Unitatea de învăţământ în care funcţionează
centrul logopedic interşcolar
Niveulul de
învăţământ
Numele şi prenumele profesorului logoped din centrul logopedic interşcolar
Statutul profesorului logoped
1. Colegiul Tehnic Mătăsari
Gimnazial
Liceal
Zaharia Maria Titular