Începând cu data de 02.02.2017, evaluarea copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională se va face în baza OAP 1985/2016.

Programările se pot face la numărul de telefon: 0762 248 882 - D-șoara Enulescu Carmen - Iuliana

CADRUL LEGISLATIV  

OAP 1985 / 2016 - Ordin privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

1. Plan servicii individualizat - Anexa 15

2. Ancheta socială și factori de mediu - Anexa 6

3. Fișa medicală sintetică - Anexa 7

4. Fișa psihologică - Anexa 8

5. Fișa psihopedagogică - Anexa 9

 
Conținutul dosarului:

1) Cerere - tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (se completează la sediul SEOSP / CJRAE Gorj);

2) Copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
3) Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
4) Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
5) Ancheta socială (termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 6 luni);(model anexa 6 - realizată de responsabil caz prevenire din SPAS-Primărie);
6) Fișa medicală sintetică (se completează la medicul de familie și termenul de valabilitate este de un an);(model anexa 7);
7) Certificatul medical tip A5 (se completează de medicul specialist și termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 4 ani);
8) Fișa de evaluare psihologică (se eliberează de către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică,din sectorul public sau privat,în condițiile legii și termenul de valabilitate nu poate fi mai mare de 3 luni);(model anexa 8);
9) Fișa psihopedagogică (se completează după caz de educator / învățător / diriginte); (model anexa 9)
10) Copie a foii matricole (dacă este cazul);
11) Adeverință de elev, care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ (de la secretariatul școlii);
12) Copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare;
13) Copie certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu grad de handicap însoțit de plan și hotărâre (dacă este cazul);
14) Alte documente (dacă este cazul).

Program SEOSP - anul școlar 2017 - 2018

COMPONENȚA SERVICIULUI DE EVALUARE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
     Serviciul de Evaluare, Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj: 
 
NR.
CRT.
NUMELE ȘI PRENUMELE
FUNCȚIA
1.  POST TEMPORAR VACANT Consilier școlar cu specializare în pshilologie, atestat în psihologie educațională
2.  Murgilă Maria Consilier școlar cu specializare în pshilologie, atestat în psihologie educațională
3.  Popescu Ionela - Iuliana Consilier școlar cu specializare în psihopedagogie specială
4.  Stelea Elena - Irina Consilier școlar cu specializare în psihopedagogie specială
5.  Purece Anișoara - Claudia Logoped
6.  Enulescu Carmen - Iuliana Asistent social
 PROGRAM DE LUCRU
NR.
CRT.
ZILELE
SĂPTĂMÂNII
PRIMIREA DOSARELOR
INTERVAL ORAR
PRIVIND EVALUAREA
1. LUNI 0800 - 1600
1100 - 1500
2.
MARȚI
0800 - 1600 0900 - 1400
3.
MIERCURI
0800 - 1600 1100 - 1500
4.
JOI
0800 - 1600 0900 - 1400
5.
VINERI
0800 - 1600 Activități metodico - științifice
DATE DE CONTACT / ADRESĂ POȘTALĂ / REPERE DE LOCALIZARE
Reper poștal:
SERVICIUL DE EVALUARE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
Localitatea Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1A, cod poștal 210205, județul Gorj
Telefon / Fax: 0253 / 210 313 / Mobil: 0762 / 248 882 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.WebSite: http://www.cjraegorj.ro
- La parter, în același sediu (aceeași locație / clădire) cu:
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ;
CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ GORJ;
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”LT. COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEȚULUI GORJ.
Reper rutier:
- Ultima stație a mijloacelor de transport în comun pe ruta 9 MAI - BÂRSEȘTI.
   WebSite TRANSLOC: http://www.targu-jiu.uv.ro
 

LOCALIZARE PE HARTĂ


Vizualizaţi C.J.R.A.E. Gorj pe o hartă mai mare