Posturi vacante

Written by Ovidiu Bican on .

  • INFORMATICIAN / Perioada/durata C.I.M.: nedeterminată / studii superioare / Data concursului/examenului (proba scrisă şi proba practică): 03.09.2014, ora 9:00 / Data interviului: 11.09.2014, ora 9:00 / Afişarea rezultatelor finale: 12.09.2014

  • MEDIATOR ȘCOLAR / Perioada/durata C.I.M.: nedeterminată / studii medii / Data concursului/examenului (proba scrisă): 03.09.2014, ora 9:00 / Data interviului: 11.09.2014, ora 9:00 / Afişarea rezultatelor finale: 12.09.2014

     * C.I.M. - Contract Individual de Muncă.

     Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, cu sediul în localitatea Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1A, cod 210205, judeţul Gorj, organizează concurs/examen pentru ocuparea posturilor didactic-auxiliare de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Şcolară şi Profesională, INFORMATICIAN și MEDIATOR ȘCOLAR cu Contract Individual de Muncă pe perioadă/durată nedeterminată.

     Nivelul de studii: ASISTENT SOCIAL şi INFORMATICIAN - studii superioare, iar MEDIATOR ŞCOLAR - studii medii.

     Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în perioada 30 - 31 iulie 2014, între orele 09.00 - 12.00 la secretariatul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, cu sediul în localitatea Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1A, cod 210205, judeţul Gorj.

     Relaţii privind bibliografia, tematica, înscrierea şi rezultatele finale ale concursului/examenului vor fi afişate la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj și în documentele de mai jos, pe care le puteți accesa pe fiecare în parte printr-un click.

     Persoana de contact: seretarul instituţiei, doamna Plai-Pigui Mirela, telefon/fax: 0253 / 210 313, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Anunţ cu privire la organizarea concursului / examenului pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 18 iulie 2014

Anunţ cu privire la organizarea concursului / examenului pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 18 iulie 2014

Anunţ cu privire la organizarea concursului / examenului pentru ocuparea postului de MEDIATOR SCOLAR în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii medii / perioadă nedeterminată - 18 iulie 2014

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere ale candidaților participanți la concursul / examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 1 august 2014

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere ale candidaților participanți la concursul / examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 1 august 2014

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere ale candidaților participanți la concursul / examenul pentru ocuparea postului de MEDIATOR ȘCOLAR în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii medii / perioadă nedeterminată - 1 august 2014

Rezultatele finale privind selectarea dosarelor de înscriere ale candidaților participanți la concursul / examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 7 august 2014

Rezultatele finale privind selectarea dosarelor de înscriere ale candidaților participanți la concursul / examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 7 august 2014

Rezultatele finale privind selectarea dosarelor de înscriere ale candidaților participanți la concursul / examenul pentru ocuparea postului de MEDIATOR ȘCOLAR în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii medii / perioadă nedeterminată - 7 august 2014

Rezultatul la proba scrisă al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 3 septembrie 2014

Rezultatul la proba scrisă al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 3 septembrie 2014

Rezultatul la proba scrisă al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de MEDIATOR ŞCOLAR în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii medii / perioadă nedeterminată - 3 septembrie 2014

Rezultatul la proba practică al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 3 septembrie 2014

Rezultatul la proba practică al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 3 septembrie 2014

Rezultatul final la proba scrisă al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 5 septembrie 2014

Rezultatul final la proba scrisă al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 5 septembrie 2014

Rezultatul final la proba scrisă al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de MEDIATOR ŞCOLAR în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii medii / perioadă nedeterminată - 5 septembrie 2014

Rezultatul final la proba practică al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 5 septembrie 2014

Rezultatul final la proba practică al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 5 septembrie 2014

Rezultatul la interviu al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 11 septembrie 2014

Rezultatul la interviu al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 11 septembrie 2014

Rezultatul la interviu al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de MEDIATOR ŞCOLAR în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii medii / perioadă nedeterminată - 11 septembrie 2014

Rezultatul final la interviu al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 12 septembrie 2014

Rezultatul final la interviu al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 12 septembrie 2014

Rezultatul final la interviu al candidatului participant la examenul pentru ocuparea postului de MEDIATOR ŞCOLAR în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii medii / perioadă nedeterminată - 12 septembrie 2014

Rezultatele finale la examenul pentru ocuparea postului de ASISTENT SOCIAL în Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 12 septembrie 2014

Rezultatele finale la examenul pentru ocuparea postului de INFORMATICIAN în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii superioare / perioadă nedeterminată - 12 septembrie 2014

Rezultatele finale la examenul pentru ocuparea postului de MEDIATOR ŞCOLAR în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / studii medii / perioadă nedeterminată - 12 septembrie 2014