SCOPUL COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
     Comisia de Orientare Școlară și Profesională realizeaza orientarea școlară și profesională a copiilor / elevilor / tinerilor în acord cu particularitățile fizice, fiziologice și psihologice pentru a se valorifica potențialul copilului și a favoriza integrarea lui socio-profesională adecvată.
COMPETENȚELE COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
     Emite certificatul de orientare școlară și profesională, acesta fiind valabil de la data emiterii pâna la finalizarea nivelului de învățământ.
PRINCIPII CARE GUVERNEZĂ ACTIVITATEA S.E.O.Ș.P. / C.O.Ș.P.
a) principiul echității - din perspectiva dreptului la educație, in baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;
b) principiul relevanței - în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-economice;
c) principiul eficienței - în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
d) principiul asigurării egalității de șanse - în scopul facilitării accesului la orice formă de educație și asigurării șanselor egale oricărui copil, elev, tânăr, indiferent de rasă, etnie, naționalitate, limbă, religie, apartenență la o categorie defavorizată;
e) principiul incluziunii sociale;
f) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;
g) principiul participării și responsabilizării părinților.
     Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte / tutore legal instituit / școala / instituții educaționale / instituții ale statului.
COMPONENȚA COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
     Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj: 
 
NR.
CRT.
NUMELE ȘI PRENUMELE
FUNCȚIA
CALITATEA
ÎN CADRUL C.O.Ș.P.
1. Prof. Tulpan Claudia - Ofelia Directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj PREŞEDINTE
2. Prof. Șcheau Daniela Inspector școlar de specialitate MEMBRU
3. Diaconescu Laurențiu Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj MEMBRU
4. Prof. Baiu Nicu Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj MEMBRU
5. Bocșan Marieta Reprezentantul Consiliului Județean Gorj MEMBRU
6. Ghiță Georgiana Asociația Vasiliada MEMBRU
7. Popescu Cristina CJRAE Gorj MEMBRU
8. Enulescu Carmen - Iuliana Asistent social al SEOSP din cadrul CJRAE Gorj SECRETAR
DATE DE CONTACT / ADRESĂ POȘTALĂ / REPERE DE LOCALIZARE
Reper poștal:
COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
Localitatea Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1A, cod poștal 210205, județul Gorj
Telefon / Fax: 0253 / 210 313 / Mobil: 0762 / 248 882 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.WebSite: http://www.cjraegorj.ro
- La parter, în același sediu (aceeași locație / clădire) cu:
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ;
CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ GORJ;
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”LT. COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEȚULUI GORJ.
Reper rutier:
- Ultima stație a mijloacelor de transport în comun pe ruta 9 MAI - BÂRSEȘTI.
   WebSite TRANSLOC: http://www.targu-jiu.uv.ro

LOCALIZARE PE HARTĂ


Vizualizaţi C.J.R.A.E. Gorj pe o hartă mai mare