Coordonator reţea CŞAP / CIAP - Prof. CJAP Gorj, Crăciunescu Claudia
     În tabelul de mai jos se află lista cu unităţile de învăţământ din judeţul Gorj în care funcţionează cabinete şcolare / interşcolare de asistenţă psihopedagogică coordonate metodologic de către domnişoara profesor consilier şcolar din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj, CRĂCIUNESCU CLAUDIA
 
NR.
CRT.
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ CŞAP / CIAP
NUMELE ŞI PRENUMELE
PROF. CONSILIER ŞCOLAR
DIN CŞAP / CIAP
Statut
1. Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tg-Jiu Davițoiu G. Maria
Titular
2.
Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Tg-Jiu + 
Grădinița cu Program Prelungit ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu
Ploscaru S. Marinela Titular
3. Liceul Tehnologic Bîlteni Ciobanu I. Anamaria Suplinitor
4. Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu Ocolișanu N. Liliana
Detașat
5.
Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu + 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Tg-Jiu + 
Grădinița cu Program Prelungit ”Lumea Copiilor” Tg-Jiu
Dochin N. Elena - Meda
Titular
6. Colegiul Tehnic Mătăsari Potcovaru A. Diana - Alexandra Suplinitor
7. Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu Dan I. Elena
Titular
8.
Colegiul ”Mihai Viteazu” Bumbești-Jiu + 
Școala Gimnazială Cărpiniș, comuna Crasna
Tătaru A. Livia
Titular
9.
Școala Gimnazială ”Voievod Litovoi” Tg-Jiu + 
Școala Gimnazială Drăguțești
Hortopan Ghe. Vasile
Titular
10.
Liceul Tehnologic ”General Constantin Șandru” Bîlta, 
comuna Runcu + Școala Gimnazială Arcani + 
Școala Gimnazială Lelești +
Școala Gimnazială Stănești
Purece D. Anișoara - Claudia Titular
11. Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg-Jiu Bican Mihaela - Camelia Titular