Coordonator reţea CŞAP / CIAP - Prof. CJAP Gorj, Șcheau Daniela
     În tabelul de mai jos se află lista cu unităţile de învăţământ din judeţul Gorj în care funcţionează cabinete şcolare / interşcolare de asistenţă psihopedagogică coordonate metodologic de către domnişoara profesor consilier şcolar din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj, ȘCHEAU DANIELA
 
NR.
CRT.
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ CŞAP / CIAP
NUMELE ŞI PRENUMELE
PROF. CONSILIER ŞCOLAR
DIN CŞAP / CIAP
Statut
1.
Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani + 
Școala Gimnazială Telești
Piscupu - Dobrescu V. Rodica Titular
2. Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg-Jiu Mitescu Andreea - Georgiana Titular
3. Colegiul Auto ”Traian Vuia” Tg-Jiu Gociu V. Ramona - Leocadia Titular
4. Școala Gimnazială Nr. 1 Motru Bușoi D. Camelia - Felicia Titular
5. Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești Văduva C. Elena Titular
6.
Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești + 
Școala Gimnazială Scoarța
Gavrilă M. Alina - Luminița Titular