Print

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Written by Popescu Cristina on .

     Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj (CJRAE) cu sediul în Localitatea Tg-Jiu, Str. Tismana nr. 1A, cod poștal 210 205, jud. Gorj, CIF: 23106249, tel/fax: 0253-210313, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., site: www.cjraegorj.ro. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
     Scopulcolectării datelor este: prestări servicii educaționale specifice instituției, pentru realizarea obiectivelor principale de activitate , respectiv:
 a) cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale;
b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării educației de calitate în funcție de potențialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
c) informarea și consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activității didactico-educative;
d) colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială și profesională;
e) implicarea părinților în activități specifice unei relații eficiente școală-familie-comunitate, ca bază a adaptării școlare și a integrării sociale a copiilor/tinerilor;
f) organizarea elaborării de studii privind abandonul scolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitățile extrașcolare/timpul liber;
g) organizarea de programe și proiecte antiviolență în mediul educațional.
            Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare .................. (se precizează scopul pentru fiecare compartiment).
            Refuzul dvs. determină ....... (se precizează consecinţele refuzului pentru fiecare compartiment).
            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:Inspectoratul Şcolar Județean Gorj, Ministerului Educaţiei Naționale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciul de Probaţiune Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Autoritatea Judecătorească, Organe de urmărire penală şi alte instituţii care pot avea acces la date în baza unui temei legal.
            Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele, etc. oferite de CJRAE?
□ DA prin: Tel:...........................; E-mail:......................................................
□ NU
     Conform GDPR, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor[1]*.
     Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul unității sau la responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
     Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
        Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naţionale, legislaţia internă şi internaţională privind protecţia datelor cu caracter personal, şi prin proceduri interne.
     Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul CJRAE Gorj este d-na Popescu Cristina.

[1]Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Constanţa Tulcea Călăraşi Ialomiţa Brăila Giurgiu Bucureşti Teleorman Olt Dolj Mehedinţi Gorj Vâlcea Argeş Dâmboviţa Prahova Buzău Vrancea Galaţi Bacău Vaslui Iaşi Botoşani Suceava Neamţ Covasna Braşov Harghita Maramureş Bistriţa Năsăud Mureş Sibiu Sălaj Satu Mare Cluj Alba Hunedoara Bihor Arad Caraş Severin Timiş

CENTRELE JUDEŢENE / AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA
 

UTILIZATORI ÎNREGISTRAŢI

  • nicoroxi
  • Andandy
  • Ionela Birsan

UTILIZATORI ON-LINE

We have 107 guests and no members online